የማዳን መንገድ | Derekh HaYeshuah

The Amharic-Hebrew blessing for Salvation in the Messiah

The Amharic and Hebrew blessing for Salvation in the Messiah

Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. John 14:6

Of all the various berachot (blessings), this is one of the most important of all, since we come to be in a right relationship with God – the Father of Glory – by means of salvation through Yeshua the Mashiach. This simple Amharic and Hebrew blessing expresses our thanks to the LORD for the way of salvation given through Yeshua the Messiah:

Blessing for Salvation in YeshuaThe Messiah was named “Yeshua” since He came to save [Hebrew: yeshua’ | Ethiopic: ኢየሱስ Eyesus] His people from their sins (Matthew 1:21). Yeshua did what the animal sacrifices only foreshadowed in the Torah but never finally accomplished (Hebrews 2:9, Revelation 5:9, Colossians 1:21-22, 2 Timothy 1:10, 1 Timothy 2:3-6; 1 Peter 2:24, Hebrews 9:12-14a). As our Great High Priest after the order of መልከ ጼዴቅ Melke-Tzaedaeq | Malki-Tzedek (Melchizedek), Yeshua took our sins upon Himself, mysteriously becoming the Sin Bearer of humanity, and was crucified on our behalf so that blood atonement with a holy God would be forever accomplished.

The Amharic and Hebrew Leviticus 17:11

By means of His ultimate sacrifice, then, God reconciled the world to Himself in Messiah, not counting their sins against them (see Isaiah 53:5, 1 Corinthians 15:3, John 1:29, 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthians 5:19).

Transliterated:

Transliterated - The Amharic-Hebrew blessing for Salvation in the Messiah

Amharic Transliteration:

Abeytu Anteh Buruk Neh, Amlakachin Yezemenat Nigus,
Ye-Madanin Menged YemeeseTilin
Be-Meseeh Eyesus, i’su Buruk New. Amen.

Hebrew Transliteration:

Barukh attah Adonai Eloheinu melekh ha’olam,
asher natan lanu et derekh ha’yeshua’
ba’mashiach Yeshua, barukh hu. Amen.

The above is an excerpt adapted from online resources.