Amharic Names የአማርኛ ስሞች
What’s In A NAME?
…persons, places, things, ideas?

READ more & Find THE TRUTH for yourself…

Search by letter: (names, meanings & descriptions will be updated)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 letral FEMALE (GIRLS) — MALE (BOYS)

FEMALE (GIRLS) - NAMES IN AMHARIC

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Lakech Lak’äčč ላቀች She excelled, she became pre-eminent
Lamrot Lamrot ላምሮት
Layla/
Laila/
Leyla
Another, My Other Daughter Born At Night
Lealem Läaläm ለአለም
Ledet Lïdät ልደት Birthday
Leganesh Läganäš ለጋነሽ You are fresh
Legawerk Lägawärk’ ለጋወርቅ Fresh gold
Legesech Läggäsäč ለገሰች
Leila/
Lela
Tulip
Leke Lïkké ልኬ
Lekyeleshem Lïkkyälläšïm ልክየለሽም You don’t have any measure or extent
Leki-Ye-Delu
Lek-Yelesh Lïkk-Yälläš ልክ የለሽ
ልኬለሽ
Lelt Lï’elt ልእልት
ልዕልት
A princess
Lelisa Lälisa ለሊሳ
Lelo Grace
Lemash Lämmaš ለማሽ
Lemlem Lämläm ለምለም Blossom
Leshan Lïshan ልሻን
Leta Läta ለታ
Lete Lätä ለተ
Leulwerk Lïulwärk’ ልዑልወርቅ
Lewegenesh Läwäg näsh ለወግነሽ
Lewzegenet Läwzägänät ለውዘገነት
Leyesh/
Leyish
Lïyesh ልይሽ Let Me See You
Leyuwerk Lïyyuwärk’ ልዩወርቅ
Lezna Läzna ለዝና
Lia/
Leah/
Lea
Bringer Of The Gospel
Lidiya/
Lidya
Lidiya ሊዲያ A Christian Woman Called A Seller Of Purple
Lielit Princess
Lishan Lišan ሊሻን Award, Medal
Liya Liya
Liyou/
Liyu
Lïyu ልዩ Different, Unique
Lomi Lomi ሎሚ Lemon
Lominat Lominat ሎሚናት
Louam Sleep well
Loza Loza ሎዛ
Luam Peaceful, calm
Lubaba Lubaba ሉባባ
Lube
Luchiya Luchiya ሉቺያ
Lula Lula ሉላ Nick Name
Lulabeba Lula’abäba ሉላአበባ
Luladey Luladäy ሉላደይ
Lulit Lulit ሉሊተ
ሉሊት
Jewel, pearl (Variation of Lulu)
Lulu Lulu ሉሉ Pearl
Lushawerk Lušawärk’ ሊሻነወርቅ

MALE (BOYS) - NAMES IN AMHARIC

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Laeke La’ekä ላእከ
ላዕከ
Laekemaryam La’ekämaryam ላእከማርያም
ላዕከማርያም
Laekeselase La’ekäselase ላእከሥላሴ
ላዕከሥላሴ
Lakachewu Lakachäwu ላካቸው
Lake Lak’ä ላቀ He excelled, he became pre-eminent
Lakeh Lak’äh ላቀህ
Lakew Lak’äw ላቀው
Lalem Laläm ላለም To (for) the world
Lamesgen Lamäsgen ላመስግን
Lamrot Lamrot ላምሮት
Lamiso Lamiso ላሚሶ
Lapiso Lap’p'iso ላጲሶ
Lawgaw Lawgaw ላውጋው May I talk to him!
Layne Layne ላይኔ To (for) my eye
Leab Läab ለአብ
LeAlem Läaläm ለአለም
Lebargachew Lïbargachäw ልባርጋቸው
Lebbe Kristos Lïbbä Krïstos ልበ ክርስቶስ Heart of Christ
Lebna Heart, Soul
Lebne Dengel Lïbnä Dïngïl ልብነ ድንግል Storax tree of the Virgin
Lebse Kristos Lïbsä Krïstos ልብሰ ክርስቶስ Cloth of Christ
Lebse kal Lïbsä K’al ልብሰ ቃል Cloth of the Word
Ledet Lïdät ልደት Birthday
Ledetu Lïdätu ልደቱ
Leganeh Läganäh ለጋነህ You are fresh
Legesse Lägäsä
Läggäsä
ለገሠ
ለገሰ
He offered, he became generous
Lejalem Lïj’ aläm ልጅ አለም A child is the world
Lekonk Lïkonk ልኮንክ
Lekyelehem Lïkkyällähïm ልክየለህም You don’t have any measure or extent
Lema Lämma ለማ Growing Better. He became fertile, he prospered, he flourished
Lemawerk Lämmawärk’ ለማወርቅ Gold flourished
Lemecha Lämméčča ለሜቻ
Lemesa Lämméssa ለሜሳ
Lemeneh Lïmäneh ልመንህ May I trust you!
Lemenew Lïmänäw ልመነው
Lemuel Devoted To God
Lencho Lénch’o ሌንጮ
Lesan Lïssan ልሳን A language
Lesane Lïssanä ልሳነ Language
Lesane Kristos Lïssanä Krïstos ልሳነ ክርስቶስ Tongue (language) of Christ
Lesane Maryam Lïssanä Maryam ልሳነ ማርያም Tongue (language) of Mary
Lesanewerk Lïssanäwärk’ ልሳነወርቅ Language of gold
Lesanu Lïssanu ልሳኑ
Lete Lätä ለተ
Letarik Lätarik ለታሪክ For history
Let-Yebelu Lät’t'-Yebälu ለጥ ይበሉ May they bow down!
Letu Lätu ለቱ
Leul/
Li’ol/
Leuel
Lï’ul
Lïul
ልኡል
ልዑል
A prince
Leul Seged Lï’ul Sägäd ልዑል ሰገድ The prince bowed
Leul Selase Lï’ul Sïllase ልዑል ሥላሴ The exalted Trinity
Leukan Lï’ukan ልኡካን
ልዑካን
Lewie Levi, United
Lewte Läwt’e ለውጤ My change, my alteration, my replacement
Leyeh Läyyäh ለየህ
You distinguished, you discerned, you separated
Leyeh Lïyeh ልይህ
Leyehegn Läyyähäññ ለየኸኝ You distinguished me
Leyekun Läyekun ለይኩን
Leyew Lïyäw ልየው May I see him!
Leyyuwerk Lïyyuwärk’ ልዩወርቅ
Lezna Läzna ለዝና
Liben Libän ሊበን Ethiopian King
Ligaba Ligaba ሊጋባ
Lik Lik’ ሊቅ
Like Lik’ä ሊቀ
Liku Lik’u ሊቁ
Lire Joy, Happiness
Lole Lolé ሎሌ
Lukas Luk’as ሉቃስ
Lul Lul ሉል
Lule Lulé ሉሌ
Luleshet Luli:šät ሉልእሸት
Lulseged Lulsägäd ሉልሰገድ

 

Amharic Names የአማርኛ ስሞች
Biblical Names In Amharic
Free PDF Book | Biblical Names In Amharic
Buy on Amazon - Item ships directly from Amazon Sellers.


Concise Amharic Dictionary


Amharic English, English Amharic Dictionary: A Modern Dictionary of the Amharic Language (English and Amharic Edition)


Dictionary Amharic-English English-Amharic


Introductory Grammar of Amharic (Porta Linguarum Orientalium) (English and Amharic Edition)


Amharic Textbook: Through English


AMHARIC FOR FOREIGN BEGINNERS (6th EDITION)


Colloquial Amharic (Colloquial Series)


Lonely Planet Ethiopian Amharic Phrasebook

Lonely Planet Ethiopian Amharic Phrasebook

Ethiopian Amharic (Lonely Planet Phrasebooks)

Learn the Amharic Alphabet!

Our First Amharic Words (English and Amharic Edition)

Our First Amharic Words: Second Edition: 125 Amharic words transliterated for easy pronunciation. (Amharic Edition)

Ge'ez Activity Book

Simple Amharic for Adoptive Families (Book and Audio CD)

My First Amharic Dictionary: Colour and Learn (kasahorow English Amharic)

English-Amharic Bilingual Children's Picture Dictionary of Animals (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Fruits and Vegetables Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Clothes Bilingual Children’s Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Bilingual Children's Picture Dictionary Book of Colors (FreeBilingualBooks.com) (English and Amharic Edition)

English-Amharic Numbers Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Tools Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

Amarigna & Tigrigna Qal Hieroglyphs for Beginners: Perfect for Travelers To Egypt and Students of Ancient Gebts

Amarigna & Tigrigna Qal Book Series Student Workbook: Exercises, Games and Activities

Amarigna & Tigrigna Qal Book Series Student Songbook Teacher's Guide: Exercises and Lyrics In Amarigna, Tigrigna, English, and Hieroglyphs

Amarigna & Tigrigna Qal Rosetta Stone: Rosetta Stone Hieroglyphic Re-Translation

Amarigna & Tigrigna Qal Roots of English Language: The Not So Distant African Roots of the English Language

Amharic For Rastafari | Edutainment
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

AMHARIC FOR RASTAFARI
Educational Gifts & Services offers inspiring Learn Amharic words, phrases, verses, names plus much more from the Haile Selassie I Authorized Amharic Bible. Featured on beautiful and useful products such as Posters, T-Shirts, Mugs, Pillows, Cards, Key chains, Magnets, plus much more...
Amharic4Rastafari | EdutainmentAmharic4Rastafari | EdutainmentAmharic4Rastafari | Edutainment

H.I.M. Haile Selassie I | Why Learn Amharic!
Amharic4Rastafari | Edutainment

Dr. Malaku E. Bayen | Why Learn Amharic?Amharic4Rastafari | Edutainment

Amharic4Rastafari | T-Shirts
Amharic4Rastafari | Classic Mug
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Amharic4Rastafari | T-Shirts
Amharic4Rastafari | Classic Mug
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Amharic4Rastafari | Classic Mug
Amharic4Rastafari | T-Shirts